21, నవంబర్ 2011, సోమవారం

నాన్న,అన్నయ్యలతొ దెంగులాట part2

ఇప్పుడు నా ఒంటి మీద బట్టలు
లేవు నాన్న నా బట్టలన్నీ
లాగేసాడు. నా సళ్లు పిసుక్తూ
చీకుతున్నాడు.
ఏ మాట కా మాటే
చెప్పుకోవాలి. నాన్న కూడా
బాగా హంద్సొమె గా
ఉంటాదు. కాని నాకు ఎప్పుడూ
నాన్న తో సెక్షూల్ ఫీలింగ్
కలగ లేదు. పపాం నాన్నకు
అమ్మ పోయినప్పటి నుండి సెక్స్
సుఖం లేదు. మా ఆయన
పోయినప్పటి నుండి నా పూకు
కూడా పస్తులు. ఒక కూతురిగా
నేను మా నాన్నకు సాయం
చెయ్యలి కదా.
నేనేమీ కన్నె పిల్లను కాదు.
మొగుడితో మూడేళ్లు
దెంగించుకున్నాను. పోనీ
ఇంచెస్త్ సెక్ష్ అంటే పాపం
అనుకొంటే మా అన్నయ్య తోనే
దెంగించుకున్నాను. పైగా
నాకు సెక్స్ అంటే ప్రాణం. మా
ఆయన ఉన్నప్పుడు ఒక్క రోజు
కూడా మా ఆయన మొడ్డ నా
పూకులో పెట్టి
దెంగించుకోకుండా నిద్ర
పోలేదు. అలాంటిది సంవత్సరం
పాటు నా పూకుకు మడ్డ
వాసన తగలలేదు. మా
అన్నయ్యతో, మా ఒదినతో సెక్స్
చేసిన నేను నాన్నతో
దెంగించుకుంటే తప్పేముంది
అనుకున్నాను.
నాన్న మొడ్డను నా పూకు
నిండా దోపేసు కోవాలను
కున్నాను. అప్పుడు నాన్న
అన్నాడు "చూడమ్మ స్వాతీ
ఇంక చాలు. మనం ఇంకా దూరం
వెళ్ల కూడదు" అన్నాడు.
"అదేంటి డాడీ మధ్యలో
ఆపుతానంటారు. మీ
సంతోషమే నా సంతోషం
కదా. మీరు నాకు ఎన్నో
కొనిచ్చారు. నన్ను సంతోష
పెట్టారు. నేను కూడా
మిమ్మల్ను సంతోషం
పెట్టాలికదా" అన్నానమ్మా.
నాకూ సంతోషంగా ఉండాలని
ఉంది. నువ్వు మళ్లీపెళ్లి చేసుకొని,
నాకు మనుమలను
మనుమరాళ్లను కని ఇస్తే
సంతోషం కదమ్మా" అన్నాడు
డాడీ.
"వద్దులే నాన్న ఒక సారి అయింది
కదా పెళ్లి. ఇంక చాలు. ఆ
సంబరం తీరిపోయింది. మీకు
నేను నాకు మీరు. మీరు నన్ను
ఎంతో గారాబంగా పెంచారు.
నేను మీ ౠనం తీర్చు
కుంటాను." అన్నాను.
నాన్న బదులు చెప్పలేదు. కాని
ఆయన పైజమాలో బాగా
ఎత్తుగా లేచింది. ఇంక నేనే
ముందుకు
పోదామనుకున్నాను.
"డాడీ మీరు పైకి లేచి మీ
పైజమా కిందికి జార్చండి"
అన్నాను.
మా డాడీ లేచి నిలబడ్డాడు
నేను ఆయనపైజమాకు ఉన్న
బట్టన్స్ విప్పాను. పైజమా
కిందికి జార్చాను. నేను
అనుకున్న దాని కంటే డాడీ
మొడ్డ బాగా లావుగా
పొడుగ్గా ఉంది మా ఆయన
మొడ్డ కన్నా రెట్టింపు ఉంది.
నేను కూడా చకా చకా నా
నైటీ విప్పాను. ఆయన నా
ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాడు
కదా. ఆయన మొడ్డ 90
డిగ్రీలలో నా మొహం మీద
ఆడుతూ ఉంది.
చాలా రోజుల తరువాత
ఆడదాని ఎదురుగా మొడ్డ
నిగడ బెట్టడం అదీ సొంత
కూతురి ముందు, కొంచెం
వణుకుతున్నాడు నాన్న నేను
మా నాన్న వట్టకాయలను
నిమురుతూ, ఆయన మొడ్డను
నోట్లోకి తీసుకొని చప్పరించాను
డాడీ నా తలను పట్టుకొని
తన మొడ్డను పూర్తిగా నా
నోట్లోకి నెట్టాడు.
నేను నాన్న మొడ్డను బయటకు
తీసి నా నాలుకతో నాన్న
మొడ్డ పొడుగునా
నాకుతున్నాను నాన్న మొడ్డ
పైన ఉన్న స్కిన్ వెనక్కు తోసి
ఎర్రటి మొడ్డ గుండును
చప్పరిస్తున్నాను. సంవత్సరం
నుండి నిలవ చేసుకున్న స్టాక్
నా నోట్లోకి చిమ్మింది నేను
డాడీ పిర్రలమీద చేతులు వేసి
నా మొహానికి అదుముకున్నాను
నాన్న కార్చిన రసం మొత్తం
నాకేసాను.
ఒక సారి కారి పోయిన తరువాత
నాన్న మొడ్డ సన్న బడింది.
ఏమ్మా ఇంకపడుకుందామా
అన్నాడు ఉండండి డాడీ
అప్పుడెనా. అంటూ నాన్న
మొడ్డను మరలా నోట్లో
కుక్కుకొని చీకుతున్నాను.
డాడీ నా వంక ఆశ్చర్యంగా
చూస్తున్నాడు. నా బుగ్గలు
నిమురుతున్నాడు "స్వాతీ,
నీకూ సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువే
ఇన్నాళ్లు ఎలా తట్టుకున్నా
వమ్మా" అన్నాడు నాన్న.
"అందుకే కదా నాన్నా ఈపని
చెయ్యడం. మీరూ ఒకామెను
చూసుకొని నేనూ ఒక కుర్రాడిని
చూచుకొని అల్లరీవడం కంటే ఇది
మేలు కదా. అయినా ఈ కాలం
కుర్రాళ్లకు మా పాటి లవడా
ఎక్కడుంది చెప్పండి" అన్నాను
నాన్న లవడా నిమురుతూ.
"అది నిజమే కాని నీకు మొడ్డ
చీకడంలో ఇంత ప్రావీణ్యం
ఎక్కడిది. ఇది వరకు ఎవరి
మొడ్డలన్నా చీకావా"
అన్నాడు.
"అవును నాన్న నేనూన్నయ్య
మొడ్డ చీకి చీకి మంచి
అనుభవం గడించాను" అని
చెప్ప బోయాను కాని
మింగేసాను.
డాడీ నా పక్కనే కూర్చుని
నా చుట్టూ చేతులు వేసి నన్ను
గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు.
నేను డాడీ మొడ్డను
పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు
ఊపుతున్నాను. నా నైటీ
విప్పెయ్యడం వల్ల డాడీ నా
శరీరం మొత్తం చూస్తున్నాడు.
నా ఒంటిని తడుముతున్నాడు.
నాన్న నన్ను గట్టిగా ఇంకా
ఇంకా గట్టిగా కౌగలించుకుని
నలిపేస్తున్నాడు.
"నా ముద్దుల కూతురికి మంచి
లొవెల్య్ సెక్సీ బాడీ ఉంది. ఇప్పటి
దాకా నిన్ను బట్టలు లేకుండా
చూడలేదమ్మా. ఇప్పుడు ఇంత
దగ్గరగా నిన్ను ఒంటి మీద
నూలు పోగు లేకుందా చూస్తుంటే
నా ముద్దుల కూతురు ఇంత
అందంగా ఉందా అని పిస్తూ
ఉంది. ఎప్పుడొ చిన్నప్పుడు
చూసాను అప్పుడు నీకు ఇంకా
సళ్లు రాలేదు. ఇంతలో ఎంతగా
ఎదిగిపోయింది నా చిట్టి తల్లి. ఎంతో
అందంగా సెక్సీ గా ఎదిగావు
స్వాతీ. నీకుకుర్రాళ్లు
దొరకరన్నావు. నిన్ను నీ
సెక్సీ బాడీని చూస్తే
కుర్రాళ్లందరూ నీ గుద్ద
చుత్తూ తిరుగుతారమ్మా"
అన్నాడు నాన్న.
"అవును నాన్నా. నువ్వు చెప్పింది
నిజమే. నీకు ఒక విషయం
చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మరి
నువ్వు ఎలా రెచైవె
చేసుకుంటావో తెలియదు కాని
నేను చెప్పేది పచ్చి నిజం"
అన్నను.
"ఏమిటమ్మా అది. నువ్వు ఏది
చెప్పినా తండ్రి కూతురిని
దెంగడం కంటే ఘోరంగా
ఉండదు కదా" అన్నాడు నాన్న
నా తొడలు నిమురుతూ.
"అలాంటిదే నాన్నా" అన్నాను.
"చెప్పమ్మా" అన్నాడు
"డాడ్ నాకూ అన్నయ్యకూ
ఒదినకూ సెక్షూల్ రెలతిఒన్
ఉంది" అన్నాను.
నాన్న కొంచెం
ఆశ్చర్యపోయాడు "అంటే నువ్వు
మీ అన్నయ్యతో
దెంగించుకున్నావా" అన్నాడు.
"అవును డాడ్ నేను అన్నయ్య తోనే
కాదు ఒదినతో కూడా
పడుకున్నాను" అన్నాను.
"అదే నిజమైతే మంచిదే. నీ
ఇష్టం వాళ్ల ఇష్టం" అన్నాడు.
"డాడీ నువ్వునేను
దెంగించుకున్నట్టు నేను
అన్నయ్యకూ ఒదినకూ చెప్పనా"
అన్నాను.
"నిజంగా చెపుతావా" అన్నాడు
నాన్న.
"అవును నాన్న మన ఫామిలీ లో
రహస్యాలు ఉండకూడదు కదా
ఒదిన సెక్స్ విషయం లో చాలా
ఓపన్ గా ఉంటుంది నాతో. నువ్వు
కావాలంటే నువ్వు ఒదినను
కూడా దెంగ వచ్చు. మామ
గారి తో దెంగించుకోడానికి
కోడలు సిద్ధంగా ఉంది"
అన్నాను నాన్న లవడా
పిసుకుతూ
"నిజమా నా కోడలు నా తో
దెంగించు కుంటుందా
నమ్మలేకపోతున్నాను"
అన్నాడు నాన్న.
కోదలి పూకు తల్చుకోగానే
నాన్న లవడా బాగా లేచింది.
కడ్డీ లాగా తయారయింది.
"డాడీ మనం బెడ్ రూం కు
పోదాం పద. అక్కడ
దెంగించుకుందాము" అన్నాను.
నేను నాన్న బెడ్ రూం కు
వెళ్లాము ఒకరి పక్కన ఒకరం
పడుకున్నాము.
"డాడీ ఇప్పుదు నువ్వు నేను
దెంగించుకుందాము. మీరు
నన్ను ఎలా దెంగుతారు. నా
మీద ఎక్కి దెంగుతారా లేక
నన్నుమీ మీద ఎక్కి
దెంగమంటారా. లేక మీకు
ఫవౌరితె పొసితిఒన్ ఏమన్నా
ఉందా" అని అడిగాను.
ఏదో ఇందాకటి నుండి కూతురి
సళ్లు పిసకడం
పూకునాకడం చేసాడు కాని
దెంగడం వచ్చేసరికి కొంచెం
సిగ్గు బిడియం ఫీల్ అవుతున్నాడు.
డాడీ మారుమాట్లాడకుండా
నా మీదకు ఎక్కాడు నేను నా
రెండు కాళ్లు బాగా
విడదీసాను. నా చేతిని కిందికి
పోనిచ్చి డాడీ లవడాను
పట్టుకొని నా పూకు పెదాల
మధ్య ఆనించుకున్నాను.
అమ్మ పోయిన తరువాత ఆయన
ఇంట్లో దెంగడం అదే మొదటి
సారి నేను నాన్న లవడాను
పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు
ఊపు తున్నాను. నా పూకులో
కూడా బాగా రసం కారి లూజు
గా ఉంది నా పూకు.
"అమ్మాయి స్వాతీ, నీ పూకు
దెంగుతుంటే మీ అమ్మ పూకులో
మొడ్డ పెట్టి దెంగినట్టుంది.
మీ అమ్మ ఇచ్చినంత సుఖం
ఇస్తున్నావు. మీ అమ్మ కూడా
బాగా దెంగించుకొనేదు. నిన్ను
దెంగుతుంటే మీ అమ్మ గుర్తుకు
వస్తూ ఉంది. నీకు ఇంకో
విషయం తెలుసాం మీ అమ్మ
దెంగించు కొనే టప్పుడు చాలా
అగ్గ్రెస్సివె గా ఉండేది. నా
పైకి ఎక్కి దెంగేది. ఒక్కోసారి
ఏమండీ మనం ఈ రోజు ఏ
పోజులో దెంగించుకుందాము" అని
అడిగేది ఈ రోజు ఏమివంట
చెయ్యమంటారూఅన్నంత
చసూల్ గా. నిన్ను దెంగుతుంటే
మీ అమ్మ గుర్తుకు వస్తూ ఉంది.
అసలు నువ్వుమీ అమ్మ లాగానే
ఉంటావు స్వాతీ." అన్నాడు
డాడీ.
"డాడీ మీరు నన్ను
దెంగుతున్నప్పుడు కళ్లు
మూసుకొని అమ్మను
తల్చుకుంటూ దెంగుతున్నప్పుడే
అర్ధం చేసుకున్నాను మీకు
అమ్మను దెంగుతున్నంత ఫీలింగ్
కలిగిందని"అన్నాను.
"తాంక్స్ స్వాతీ. నువ్వు నా
కూతురివి అందుకే నా మనసు
అర్ధం చేసుకున్నావు"అన్నాడు
నాన్న.
మరలా నాన్న నన్ను
దెంగడం మొద లెట్టాడు. కళ్లు
మూసుకొని అమ్మను
దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ
దెంగుతున్నాడు. లాగి లాగి
దెంగుతున్నాడు. నాకూ
దెంగుడు కొత్తకాదు కాబట్టి
హాయిగా ఎంజాయి చేస్తున్నాను.
నేను మా త్రం మా ఆయనను
తల్చుకోడం లేదు. మా నాన్న
దెంగుతున్నట్టు గానే ఎంజాయి
చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు
మా అన్నయ్యతో దెంగించుకొంటే
వచ్చిన త్రిల్ల్ మా ఆయనతొ
దెంగించుకున్నప్పుడు కలగ
లేదు. అందుకని మా నాన్న
దెంగుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ
ఎంజాయి చేస్తున్నాను.
"నాన్నా నాన్న బాగా దెంగు
ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగు"
అన్నాను.
"అమ్మా స్వతీ ఈ లొవె యౌ
స్వథి ఈ లొవె యౌ నువ్వు చాల
సెక్సీ గా ఉన్నావు.నీ పూకు
నీ పిర్రలు సెక్సీ గా ఉన్నాయి.
అమ్మ అమ్మ స్వతీ రోజూ
దెంగించుకుంటావా మీ
నాన్నతో దెంగించుకుంటావా"
అన్నాడు నాన్న.
"అవును నాన్నా ఈ లొవె యౌ
డాడ్ మనం ఇద్దరం ప్రతి
రోజూ ఇలాగే
దెంగించుకుందాము." అన్నాను.
అప్పటి దాకా మా నాన్నను
సెక్సీ గా కిస్ చెయ్య లేదు. ఇప్పుడు
నాన్నను సెక్సీ గా కిస్
చేస్తున్నాను. నాన్న పెదాలను
చీకుతున్నాను. నా నాలుకతో
నాన్న నాలుక పెనవేసి
చీకుతున్నాను. నేను నాన్న
లవర్స్ మాదిరి
చీక్కుంటున్నాము. నాన్నను
లవర్ అనుకొంటేనే ఒళ్లంతా
జలదరిస్తూ ఉంది. పూకులొ జిల
రేగింది. నాన్న మొడ్డ నా
పూకులో పెట్టినప్పుడు మా
ఆయన మడ్డ కన్నా పదింతలు
సుఖాన్నిచ్చింది.
నాన్న నన్ను పై నుండి
దెంగుతుంటే నేను కింది నుండి
ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నాను. నాన్న
తన మొడ్డనునా పూకులో పెట్టి
రుద్దుతున్నాడు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి