20, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

నాన్న,అన్నయ్యలతొ దెంగులాట

నేను మా అమ్మకు నాన్నకు ఒకే
కూతురిని . నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు .
వాడికి పెళ్లి అయింది . నాకు పెళ్లి అయిన
రెండేళ్లకు వాడికి అయింది. మా ఆయన తో
మూడేళ్ళు కాపురం చేసాను . కాని పిల్లలు
కలగలేదు . ఎందుకో తెలియదు . మా ఆయనలో ఎ
లోపం లేదు . నేనూ హేఅల్తి గానే ఉన్నాను .
ఇద్దరం ఒక్క రోజు కూడా దేన్గిన్సుకోకుండా
నిద్ర పోలేదు . అయినా పిల్లలు లేరు.
ఒక రోజు ఆ ఆయన ఆక్సిడెంట్ లో
పోయాడు . ఆ దిగులుతో సంవత్సరం తిరక్కుండానే
మా అమ్మ పోయింది . నేను మా పుట్టిల్లు
చేరాను . మా ఆయన చేస్తున్న ఉద్యోగం
చేస్తున్నాను . మా నాన్నను నేను, నన్ను మా
నాన్న ఒడార్సుకోడం తప్ప వేరే ఏమీ
చెయ్యలేని పరిస్తితి .
మా నాన్నకు కూడా చిన్న వయసే . 45.
మా అమ్మకు 43. మా నాన్న
ఆఫీసుకు పోవడం రావడం
తన రూం లో కూర్చోడం. అమ్మ
పోయిన తరువాత తాగడానికి
అలవాటు పడ్డాడు. నేను ఎన్నో
సార్లు అన్నాను.
"నాన్న నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లి
చేసుకో రాదూ" అన్నాను.
"వద్దమ్మా. నాకు నువ్వు
నీకు నేను మన మధ్య
మూడో మనిషి ఎందుకు"
అన్నాడు నాన్న.
నాకు పెళ్లికి ముందు ఒక బాయి
ఫ్రెండ్ ఉండే వాడు. వాడితో
రెండు మూడు సార్లు దెంగించు
కున్నాను కూడా. వాడు
ఇటీవల కనపడ్డాడు. నా
గురించి తెలిసి బాధ పడ్డాడు.
వాడికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదని
తెలిసింది. నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా
వా అని అడిగాను. అంతే మరల
కనిపించడం మానేసాడు. ప్రతి
వాడికీ కన్నె పిల్ల కావాలి
వాడు అంతకు ముందు ఎంత
మందినన్నా దెంగొచ్చు. ఇది ఈ
నాటి రూలు.
ఒక రోజు రాత్రి నాన్న బాగా
తాగి వచ్చాడు.
"నాన్న ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువ
అయిందనుకుంటాను" అన్నాను.
"అవునమ్మా. జీవితం మీద
విరక్తి కలిగింది. అది మర్చి
పోడానికి కొంచెం ఎక్కువ
తాగాను." అన్నాడు
"సరే భోజనానికి లేవండి" అని
చెప్పి కిచెన్ లోకి వెళ్లాను.
మరలా వచ్చేటప్పటికి నాన్న
చేతిలో గ్లాస్ ఉంది నాకు చిర్రెత్తు
కొచ్చింది నేనూ ఒక గ్లాస్
తీసుకొని ఆయన ముందు
నిలబడ్డాను.
"ఏంటే" అన్నాడు
"నాకూ పొయ్యండి మందు.
మీకూ భార్య పోయింది.
తాగుతున్నారు. నాకొ మొగుడు
పోయాడు నేనూ తాగాలిగా"
అన్నాను.
"మీ అమ్మను మరిచిపోలేక
పోతున్నాను" అన్నాడు నాన్న
"నాకూ రాత్రిళ్లు బెడ్ మీద
పడుకోగానే నా మొగుడు
గుర్తుకొస్తున్నాడు కదా"
అన్నాను.
"మీ అమ్మ స్థానం ఎవరూ
భర్తీ చెయ్యలేరు" అన్నాడు
"అవును అమ్మ చాలా మంచిది."
అన్నాను
"ఇవన్నీ నీతో చెప్ప కూడదు
కానీ, ఈ రోజు తట్టుకోలేక ఒక
కాల్ గరల్ దగ్గరకు వెళ్లాను.
మీ అమ్మ వయసే. కాని నాకు
తౄప్తి కలగలేదు" అన్నాడు
నాన్న.
"ఒక్క రోజు తోనే ఎలా
మరిచిపోగలరు. వారాని
కోసారన్నా మంచి సెక్సీ
అమ్మాయిలతో, మీ వయసు
వాళ్లతో, సెక్స్ చెయ్యండి. అదే
అలవాటు అవుతుంది" అన్నాను.
"నీకు చెప్పలేదు కాని నేను
చాలా మంది దగ్గరకు
వెళ్లాను. నీ వయసు అమ్మాయిల
దగ్గర నుండి మీ అమ్మ
వయసు వాళ్ల దాకా. కాని
ఎవరూ తౄప్తి ఇవ్వ లేదు" అన్నాడు
నాన్న.
ఆయనకు కళ్లలో నీళ్లు
వస్తున్నాయి. నేను వెళ్లి నాన్న
పక్కన కూర్చున్నాను.
ఆయనను వాటేసుకొని ఆయనను
ఓదారుస్తున్నాను. మా డాడీ
కూడా నన్ను గట్టిగా
వాటేసుకొని "నువ్వు ఉన్నావు
కాబట్టి సరిపోయింది లేక పోతే
నాకు ఎవరున్నారు చెప్పు. ఉన్న
ఒక్క కొడుకు కోడలు బంగలూర్
లో ఉన్నారు" అన్నాడు నాన్న.
"డాడీ అదేంటి నేను లేనా. మీ
కోసం ఏమన్న చేస్తాను.
చెప్పండి. నేనేమన్నా మీకు
సాయం చెయ్యగలనా".´అని
అడిగాను.
"అవునమ్మ నువ్వు ఒక్క
దానివేనమ్మ నాకు సాయం
చెయ్యకలిగేది. నువ్వు కూడా లేక
పోతే నేను చచ్చి పోతాను"
అన్నాడు నాన్న.
"ఆ మాటలు ఆయనవికావు.
ఆయన కడుపులో ఉన్న మందు
మాట్లాడిస్తూ ఉంది"
అనుకున్నాను.
నేను నాన్నను నా గుండెలకు
అదుము కున్నాను. నాన్న తల
నా గుండెల మీద
అదుముకుంటూ ఉంది. నా ఎత్తైన
సళ్లకు ఆయన మొహం
రుద్దుకుంటూ ఉన్నాడు.
అప్పుడునేను front open
nightee లో ఉన్నాను. నాన్న
ఏడవడం తగ్గింది. నా చేతుల్లో
హాయిగా నా సళ్ల మీద తల
పెట్టుకొని పడుకున్నాడు.
మా నాన్నకు ఇంకా ఏమేమో
చెయ్యాలని ఉంది. ఏమి చెయ్యాలి?
నేను నా నైటీ కి ఉన్న పై
బటన్స్ విప్పేసాను. ఇప్పుడు నా
సళ్లు ముందుకు దూకాయి. ఇప్పుడు
నా సళ్లు నాన్న బుగ్గలకు
రుద్దు కుంటున్నాయి నాకు
కూడా చాలా రోజుల తరువాత
మగాడి స్పర్శ నా సళ్లకు
తగులుతూ ఉంది. హాయిగా ఉంది.
"అమ్మా సవాతీ. ఈ డాడీ
కోసం ఎంత శ్రద్ధ
తీసుకుంటున్నావమ్మా"
అన్నాడు నాన్న
"thanks నాన్న. ఒక
కూతురిగా నిన్ను సంతోష
పెట్టడం నా ధర్మం"
అన్నాను.
నేను ఇంకా రెండు బటన్స్
విప్పేసాను. ఇప్పుదు నాన్న
శరీరం నా ఒంటికి అదుముకుంటూ
ఉంది. నాన్న మొహం నా బలిసిన
సల్ల మధ్య ఉంది. నాన్న తన
ముక్కుతో నా సల్ల మధ్య పొడుస్తుంటె
నాకు కాక్కిలిగిలిగా ఉంది. కిలా కిలా
నవ్వాను.
ఇప్పుడు నా మెడ , సాలలు పొట్ట దాకా నైటీ
రెండు గా విడిపోయింది . నాన్న మొహం లో
సంతోషం కనపడింది . నాన్న నా సళ్ల
ముసికలు ముద్దులాడుతున్నాడు . సళ్ల
ముచికలు నోట్లో పెట్టుకొని
చీకుతున్నాడు. మొదట్లో నాన్న
చేత అలా నా సళ్లు చీకిన్సుకోడం
guilty గా ఫీల్ అయ్యాను .కాని
ఎన్నాళ్ళయిందో ఆ సుఖం చవి చూచి .
కాదనలేకపోయాను .
పాపం పుణ్యం పక్కన పెట్టాను .
ఆనందం అనుభవిస్తున్నాను . డాడీ నా
రెండు సలలను మార్సిమార్చి చీకుతున్నాడు .
కాని డాడీ ఏంది నా తో సెక్స్
చెయ్యడం ఏమిటి. సాలలు పిసకడం
సళ్ల ముచికలు చీకడం కూడా
సెక్స్ చెయ్యడమే కదా. కాని ఏదో
ఆనందం. పాపం అనుకొంటే
ఎలా. ఈ సుఖం బయట
దొరకాలంటే ఎంతో రిస్క్ చెయ్యాలి.
నాన్న దగ్గర నాలుగు గోడల
మధ్య లభిస్తుంటే కాదనడం
ఎందుకు అనుకున్నాను.
నేను డాడీ తలను నా సళ్ల
మధ్య అదుముకున్నాను. నాకూ
తొడల మధ్య జిల రేగింది. ఇంకా ఇంకా
ఏదేదో కావాలి అనిపిస్తూ ఉంది.
నా మనసు కొన్ని సంవత్సరాల
వెనక్కు తిరిగింది నాకు incest
కొత్త ఏమీ కాడు అప్పటికి
నాకు అన్నయ్యకు పెళ్లి కాలేదు.
చదువుకుంటున్నాము అన్నయ్య
చాలా అందంగా ఉంటాడు. ఎంతో
మంది అమ్మాయిలు కాలేజీ లో
అన్నయ్యకు లవ్ లెటర్లు రాసే
వాళ్లు అవన్నీ నాకు
చూపించేవాడు.
ఒక రోజు నేను అన్నయ్య ఇంట్లూన్తరిగా
ఉన్నాము. అన్నయ్య పడుకొని
ఉన్నాడు. నిద్ర పోతున్నాడు.
అన్నయ్య బెర్ముడా లో నుండి
అన్నయ్య మొడ్డ ఎత్తుగా ఉంది.
అప్పటి దాకా నేను మొడ్డను
చూడలేదు. కుతూహలం
ఆపుకోలేక అన్నయ్య బెర్ముడా
కిందికి లాగి అన్నయ్య మొడ్డ
పట్టుకున్నాను.ముందుకు
వెనక్కు ఊపుతున్నాను. అన్నయ్య
కళ్లు తెరిచాడు నన్ను చూసి
నవ్వాడు.
నా తొడల మధ్య చెయ్యి పెట్టి
"దీనిని ఇక్కడ పెట్టనా"
అన్నాడు.
"అమ్మో వద్దు" అన్నాను అక్కడి
నుండి పారి పోయాను.
అన్నయ్య నా వెంట వచ్చాడు
ఇద్దరం మా రూం కు వెళ్లాము
బెడ్ మీద పడ్డాము "అక్కడ
పెట్టొద్దు కాని ఒకరిది ఒకరం
చీక్కుందాము" అన్నాడు.
నేనుసరే అన్నాను ఇద్దరం 69 లో
చేసుకున్నాము అన్నయ్య లవడా
నా నోటి నిండా ఉంది. చాలా
టేస్టీ గా ఉంది. అన్నయ్య వట్ట
కాయలను సవరదీస్తూ
అన్నయ్య లవడా తినేసాను.
అన్నయ్య కూడా నా పూకుని
తింటున్నాడు. కొరికేస్తు న్నాడు
జుర్రుకుంటున్నాడు. దెంగించు
కోడం కన్నా ఇలా చేసుకోడం
ఎంతో బాగుంది.
అన్నయ్య మొడ్డ అంత పెద్దదిగా
ఉంటుంది అని అనుకోలేదు. ఇంతలో
అన్నయ్య నా నోట్లోనె
కార్చుకున్నాడు. నాకు
అప్పటికే రెండు మూడు సార్లు
కారిపోయింది. తరువాత కూడా
అమ్మ నాన్న లేనపుడు నేను
అన్నయ్య 69 లో చీక్కొడం
నాక్కోడం చేసుకొనే వాళ్లం
కాని దెంగించుకొనే లేదు.
అన్నయ్య పెళ్లి కుదిరింది. అమ్మ
నాన్న పెళ్లికి పిలవడానికి
వెళ్లాల్రు
"చెల్లాయ్ ఇ చెల్లాయి నాకు పెళ్లి
అవబొతోందే కాస్త నాకు
Training ఇవ్వవే" అన్నాడు
"ఎందులో నాయనా Training
అన్నాను.
"దెంగించుకోడంలో" అన్నాడు.
అప్పటికే నేను పిల్స్ గురించి
తెలుసుకున్నాను. అందుకే
అన్నయ్యతో దెంగించుకోవాలని
అనుకున్నాను. కాస్త బెట్టు చేసి
తరువాత ఒప్పుకున్నాను. ఆ
రోజు అన్నయ్య నన్ను దెంగాడు.
మొదటి సారి దెంగుడు సుఖం
రుచి చూసాను. తరువాత
అన్నయ్యకు పెళ్లి అయింది. అన్నయ్య
ఒదినను దెంగుతున్నాడు.
ఒక రోజు మా ఒదిన నన్ను
అడిగింది.
"ఏమ్మా మరదలా. పెళ్లి కి
ముందుమె అన్నయ్య నిన్ను
దెంగాడా" అని అడిగింది.
నేను షాక్ తిన్నాను.
"అంత వద్దులే తల్లి మీ అన్న్య్యే
చెప్పాడు. నీ పూకు లేత
కొబ్బరి చిప్పలా ఉందట కదా"
అంది మా ఒదిన.
నేను తల వంచుకొని "అవును"
అన్నాను.
మా ఒదిన నన్ను గట్టిగా
వాటేసుకొని ముద్దు పెట్టుకుంది.
You are lucky girl అంది.
ఒక సారి నేను నా అన్నయ్య
ఇంటికి వెళ్లాను. అన్నయ్య లేదు.
ఒదిన మాత్రం ఉంది. నన్ను బెడ్
రూం కు లాక్కెళ్లింది. ఆరోజు
మొట్ట మొదటి సారిగా lesbian
sex ఒదిన తో రుచి చూసాను.
ఒకరి పూకులు ఒకరం తినేసాము
ఇద్దరికీ రెండు మూడు సార్లు
orgasms అయ్యాయి. ఎప్పుడు
వచ్చాడొ అన్నయ్య మా ఇద్దరిని
చూస్తున్నాడు. నేను సిగ్గు పడి
దుప్పటి కప్పుకున్నాను కాని
ఒదిన బట్టలు లేకుండా అలాగే
నిలబది ఉంది.
"ఏంటమ్మా మీ అన్నయ్య నీ
ఒంట్లో ఏమీ చూడనట్టు అలా
కప్పుకుంటున్నావు" అని నా
దుప్పటి లాగేసింది. నేను
నావ్వుతూ సిగ్గుతో తల
వంచుకున్నాను. ఇంతలో అన్నయ్య
కూడా బట్టలు విప్పేసుకొని
మాతో జాయినయ్యాడు.
ముందునన్ను దెంగి తరువాత
ఒదినను దెంగాడు.
అన్నయ్య నా పూకులో తన
మొడ్డ పెట్టి
దెంగుతున్నాప్పుడు ఒదిన నా
పిర్రలు అన్నయ్య వట్ట కాయలు
నిమురుతూ ఉంది. అన్నయ్య మొడ్డ
అంతకు ముందుకన్న చాలా
పెద్దదిగా అనిపించింది. అన్నయ్య
ఒక్కొక్క పోటు నా పూకులో
పొడుస్తుంటే నా ప్రాణం
జిల్లార్చుకుపోయింది. అప్పటికే నా
పూకులో నుండి రసం
కారిపోతూనే ఉంది. అన్నయ్య నా
పూకు నిండా కార్చేసాడు.
తరువాత ఒదినను దెంగాడు.
కాని అన్నయ్య మొడ్డను
వదలడం నాకు బుద్ధి
కాలేదు.
అలాగ సందు దొరికినప్పుడల్ల
అన్నయ్య వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లి
అన్నయ్యతో దెంగించు కుంటు
న్నాను. నాన్న నా సళ్లు
చీకుతుంటే నాకు అన్నయ్య తో
దెంగులాట గుర్తుకు వచ్చింది.
(ఇంకా ఉంది)

5 వ్యాఖ్యలు:

 1. pooku katha chala chala bagundi. elanti kathaku inka vrayandi.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. chaaaala chaaala bagundi plase send cheyandi naa mail id kee nzbmadhu@gmail.com

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. ilaanti kadhalu ante naku chaala istam
  veeti links naa mail id ki pampinchandi pleaseeeeeeeeee
  id usk.bdpl@gmail.com

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. kadha bagundi.. kanee.. tandri kooturu madhya.. komcham dramaa nadipi undaalsindi..... alaa ge sister & Brother madhya ... maree direct gaa.. dengukovadam lo majaa raaledu.
  kanee incest lo unde kickke kikku... keep it UP.. mine is already UP..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు