25, ఆగస్టు 2013, ఆదివారం

పని మనిషి తో పని

రాజు హైదరాబాద్ లో కొత్తగా ఉద్యోగం లో జాయిన్ అయ్యాడు. ఊరు గాని ఊరు.
షిఫ్టుల్లో పని. ఒక రెండు రోజులు తిరిగి ఒక సింగిల్ రూం అద్దెకు
తీసుకున్నాడు. రోజు తెల్లవారుజామునే వెళ్ళడం, సాయంత్రానికల్లా రావడం. మరో
నెల నైట్ డ్యూటీలు. ముందు కొన్ని రోజులు హోటళ్ళలో తిన్నాడు గానీ సరి పడక,
స్వంతంగా వంట చేసుకోవడం మొదలెట్టాడు. మార్నింగ్ డ్యూటీలు ఉన్నపుడు అంట్లు
కడగటం ఇబ్బంది అయ్యేది. జీతం బాగానే ఉంది గాబట్టి ఒక పని మనిషిని
పెట్టుకుంటే మంచిదనిపించింది.
ఒక రోజు ఇంటి ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, పని మనిషి సంగతి అడుగుదామని. ఇంటి
ఓనర్ కి చిన్న హోటల్ ఉంది. అతనూ ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోతాడు. వాళ్ళ ఆవిడ
ఇంట్లోఉంది. 'ఆంటీ, ఒక పని మనిషి కావాలి' అన్నాడు రాజు.
'ఏం పనికో?' అంది ఆమె నవ్వుతూ. ఆమె పేరు కామాక్షి. ఎప్పుడూ సరదాగా,
నవ్వుతూ ఉంటుంది. ముఫ్ఫై కి అటూ ఇటూ ఉంటుంది. కాస్త నిండుగా ఉంటుంది.
ముందు అర్ధం కాలేదు రాజుకి. కాసేపటికి అర్ధమై అతనూ నవ్వాడు. 'అదే ఆంటీ,
అంట్లు కడుగుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకని…' అన్నాడు.
'సరే లేవయ్యా. నాకు తెలుసు. ఉండు. మా పని మనిషిని అడుగుతాను' అంటూ,
'మంగా' అంటూ పిలిచింది.
'అమ్మా' అని మంగ వచ్చింది. పేరుకి పనిమనిషే కానీ కాస్త మంచి బట్ట కడితే
కామాక్షి చెల్లి లా ఉంటుంది. తెలుపూ కాదు, నలుపూ కాదు.పొడవూ కాదు, పొట్టీ
కాదు. లావూ కాదు, సన్నమూ కాదు. పిట పిట లాడుతుంది.
'ఏమే, ఈ బాబు తెలుసుగా. మన వెనక పోర్షన్ లో ఉంటాడు. అంట్లు కడగటానికి
కావాలట. చేస్తావా?' అనిఅడిగింది ఆంటీ.
'ఇక్కడ లేట్ అవుతుందిగా అమ్మా' అంది మంగ.
'బాబు పొద్దున్నే నాలుగు కే వెళ్తాదట. నువ్వు కాస్త ముందు వచ్చి అక్కడ
చేసి ఇక్కడికి రా' అంది ఆంటీ. 'అట్టాగే అమ్మ' అంది మంగ.
'ఏవయ్యా, జీతం ఎంతిస్తావు?' రాజు ని అడిగింది ఆంటీ. 'అదీ మీరే ఫిక్స్
చేయండి ఆంటీ' అన్నాడు రాజు.
'సరేలే, ఒక వంద తీసుకోవే మంగా, ఒక్కడేగా' అంది ఆంటీ మంగ తో.
'మీ ఇష్టం అమ్మా' అంటూ లోపలి వెళ్ళిపోయింది మంగ.
'ఏమయ్యా రాజూ. కాఫీ తాగుతావా?' అని, 'కాస్త తాగు, ఉండు తెస్తాను' అని
లోపలి వెళ్ళింది ఆంటీ.
వెళ్తుంటే ఆంటీ వెనక వైపు చూసాడురాజు. ఇంకా నైటీ లో ఉంది, లోపల లంగా
వేసుకోలేదేమో, నైటీ ఆంటీ పిర్రల మధ్య దూరి పిర్రల ఆకారం స్పష్టంగా
కనిపిస్తుంది. ఆంటీ నైటీని సర్దుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు.
రాజు బెర్ముడా లో మొడ్డ కాస్త గాలి పోసుకున్న బెలూన్ లా ఉబ్బింది.
అక్కడే ఉన్న పేపర్ తిరగేస్తుంటే,ఆంటీ రెండు కాఫీ కప్పులతో వచ్చింది.
కాఫీ ఇచ్చి, 'ఏంటయ్యా సంగతులు?' అంటూ ఎదురుగా కూర్చుంది.
'అన్నీ మామూలే ఆంటీ, మాది రొటీన్ జాబ్ కదా. కొత్త సంగతులు ఏముంటాయి?' అన్నాడు.
నైటీ లో నుండి ఆంటీ సల్ల షేపు కనిపిస్తోంది. పెద్ద సల్లే అనుకున్నాడు.
'నీకు పగలు బోర్ కొడితే కాసేపు ఇక్కడికి వస్తూ ఉండు. నాకూ కాస్త కంపెనీ
గా ఉంటుంది' అంది ఆంటీ.
'మరి రాత్రి బోర్ కొడితే'…అనుకుని, 'అలాగే ఆంటీ' అన్నాడు.
రేపటినుండి మార్నింగ్ డ్యూటీలు. మంగ ను రేపటినుండే రమ్మనండి ఆంటీ'
అన్నాడు. సరే అంది ఆంటీ.
రాజు వెళ్ళిపోయాడు. కుర్రోడు కత్తిలా వున్నాడు. వేడిని ముగ్గులోకి
దింపాలి అనుకుంది ఆంటీ.
******
ఎవరో తలుపు కొడుతున్న చప్పుడు వస్తే మెలుకువ వచ్చింది రాజుకి. లేచి టైం
చూస్తె నాలుగు. నాలుగు న్నర్రకు అలారం పెట్టుకున్నాడు. అయిదింటికి కంపెనీ
బస్ ఎక్కాలి. అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది. ఆంటీమంగను పంపిందని. లేచి తలుపు
తీసాడు. మంగే. 'అంట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి?' అని అడిగి అటూ ఇటూ చూసింది మంగ.
బెడ్ లైట్ వెలుతురు లో సరిగా కనిపించడం లేదు. అదిగో అక్కడ అంటూ గదికి
పక్కనే ఉన్న చిన్న కిచెన్ వైపు చూపించాడు రాజు. మంగ అటు వెళ్ళగానే, మళ్ళీ
పడుకున్నాడు.
మంగ ఉన్న నాలుగు అంట్లూ కడిగేసి, చేతులు తుడుచుకుంటూ ముందు గదిలోకి
వచ్చింది. ఇప్పుడు అంతా కాస్త స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 'అయ్యా
అయిపొయింది' అంది. రాజు మత్తుగా పడుకున్నాడు. మళ్ళీ చెప్పింది. లేపి
చెబుదామని దగ్గరికి వచ్చింది. రాజు వెల్లకిలా పడుకున్నాడు. వేసుకున్న
బెర్ముడా లో మొడ్డ లేచి నిలబడి వుంది. మంగ కు తొడల మధ్య జిల్ జిల్ మంది.
ఎప్పుడో మొగుడు దెంగినది గుర్తుకు వచ్చింది. పెళ్ళైన వారానికే మొగుడు
దుబాయ్ అంటూ వెళ్లి మూడేళ్ళయింది. ఇంతవరకూ అయిపు లేడు. అప్పుడప్పుడూ
వేళ్ళతో పూకుకెలుక్కోవడం తప్ప మరో మొడ్డ దూర్చుకో లేదు. రాజు నిగడ దన్నిన
మొడ్డ ఆకారమే పూకులో తడి పుట్టిస్తుంటే ఇక అసలు రూపం చూస్తే… అనుకుంది.
రాజుని నెమ్మదిగా భుజం మీద తట్టిలేపింది. నాలుగైదు సార్లు పిలిచాక గానీ
రాజుకి మెలకువ రాలేదు. మంగని చూసి తటాలున లేచి కూర్చున్నాడు. ఒక క్షణం
ఏమీ అర్ధం కాలేదు. కాస్త స్థిమిత పడ్డాక, 'అయిపోయిందా?' అని అడిగాడు.
'ఏంటి?' అంది మంగ. 'అదే, అంట్లు …' అన్నాడు రాజు. మసక వెలుతురు లో మంగ
సళ్ళు జాకెట్ లో నుండి పైకి కనిపిస్తున్నాయి. రాజుని లేపడానికి మోకాళ్ళ
మీద వంగింది కాబోలు, సళ్ళు ఇంకా ఉబికినట్టు ఉన్నాయి. రాజుకి గుండె
కొట్టుకోవడం హెచ్చింది. మంగ అక్కడినుండి కదలలేదు. రాజు కి ఏం చేయాలో
తోచలేదు. మంగ నెమ్మదిగా రాజుపైకి వంగి, రాజునిమళ్ళీ పడుకో బెట్టింది.
రాజు అలాగే పడుకుండి పోయాడు. మంగ పైట ను తీసి, జాకెట్ హుక్స్ విప్పడం
మొదలెట్టింది. ఒక్కొక్క హుక్కు విప్పుతుంటే సళ్ళు పొంగుతున్నాయి. జాకెట్
తీసి ముందుకి వంగి సళ్ళను రాజు మొహం పై పెట్టింది. రాజు అప్రయత్నంగా
నోటితో సళ్ళను అందుకున్నాడు. సల్ల ముచికలను చీకుతున్నాడు. మంగనెమ్మదిగా
ఇంకో సన్ను ఇచ్చింది. రాజు చెయ్యి తీసుకుని ఇంకో సన్నుమీద వేసుకుంది.
రాజు సన్ను ని పిసుకుతూ ఇంకో సన్ను ని చీకుతున్నాడు.
నెమ్మదిగా మంగ రాజు పొట్ట నిమిరి, చెయ్యి బెర్ముడా లోకి పోనిచ్చింది.
అక్కడ బొచ్చు లో వెళ్ళు అటూ ఇటూ తిప్పి, మొడ్డను పట్టుకుంది. రాజు కి
షాక్ కొట్టినట్టు అయ్యి, సన్ను ని కొరికాడు. 'అబ్బా. కొరకొద్దు' అందిమంగ,
సన్ను ని లాగేసుకుంటూ. బెర్ముడా లో నుండి లవడా ని బయటకు తీసింది.
'వామ్మో, ఇంత ఉన్దేంటిది?' అనుకుంది. దాని మొగుడు మొడ్డ చిన్నది. రాజుది
చూసినంక మంగ పూకులో రసాలు వూరి పోయాయి.
మంగ సుల్లిని వదిలి, చీర పైకి లాక్కుని, వెల్లకిలా పడుకుంది. 'రా' అని
రాజుని పైకి లాక్కుంది. రాజు లేచి,బెర్ముడా విప్పేసాడు. మోకాళ్ళు మడిచి
పడుకున్న మంగ పూకు మసకగా కనిపిస్తుంది. దానిపైచెయ్యి వేసాడు. మొత్తం
బొచ్చే. పూకు పెదాలను నెమ్మదిగా నొక్కాడు. మంగ ఇక ఆగలేక, 'ఎక్కూ' అని
రాజుని ముందుకు లాక్కుంది. రాజు మొడ్డను మంగ పూకు పై పెట్టి లోపలి
నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. మంగే సుల్లిని పట్టుకుని, పూకు లో
దోపుకుంది. అసలే తడి గా అయ్యిన పూకులోకి రాజు మొడ్డ వెచ్చగా దూరిపోయింది.
మంగ కళ్ళు మూసుకునిపూకులో సుల్లిని ఆనందిస్తుంది. నెమ్మదిగా ఊగడం
మొదలెట్టేడు రాజు. మంగ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతోంది. దాంతో రాజుకి
ఇంకా కసేక్కిపోయింది. మోకాళ్ళ పైఉంది లేపి లేపి కొడుతున్నాడు. తప తప తప
అంటూ శబ్దం ఇద్దరినీ పిచ్చేక్కిస్తోంది. మంగ సళ్ళను పిసుక్కుంటూ..'దెంగ
రా….అమ్మా…మ్మ్మ్మ్.దెంగు…దెంగు..'అంటూ మూలుగుతోంది. రాజు, మంగ సళ్ళను
చూస్తూ పూకుని దెంగు తున్నాడు. మంగ గుద్దను అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఎదురోత్తులు
ఇస్తోంది. హటాత్తుగా మంగ రాజు నడుమును పట్టుకుని మీదకు లాక్కుంది, కాళ్ళు
రాజు చుట్తో వేసింది, ' ఆహ్ …ఆహ్ …ఆహ్…'అంటూ రాజు పోటుకి అనుగుణంగా
మూలిగింది. రాజుకి రసం వస్తుందని తెలుస్తోంది. స్పీడు పెంచాడు. తపాక్
తపాక్ శబ్దాలు ఇంకా పెద్దగా వినిపిస్తున్నాయి. ఒక్కసారిగా రాజు రసం కక్కి
మంగ సల్ల పై పడ్డాడు. అప్పుడే మంగ కూడా మొడ్డని పూకు కండరాలతో పిండి,
రాజుని గట్టిగా వాటేసుకుంది.
ఇద్దరూ అలాగే అయిదు పది నిముషాలుఉంది పోయారు. రాజు నెమ్మదిగా పక్కకు
దొర్లి, మంగ మొహం చూసాడు. మంగ సిగ్గుతో నవ్వి, లేచి చీర, జాకెట్
సర్దుకుంది. 'ఇక లేచి తయారవ్వు బాబూ' అంది.
'మళ్ళీ ఎప్పుడు? అడిగాడు రాజు.
ఇక రోజూ అంటూ వెళ్ళింది మంగ

3 వ్యాఖ్యలు: